Akademisk högtid 2014

Vartannat år firar Högskolan i Skövde Akademisk högtid där de som doktorerat promoveras och de som utsetts till professorer installeras. Den tionde oktober 2014 ägde Högskolan i Skövdes Akademiska högtid rum.

Vid ceremonin installerades sex stycken professorer vid Högskolan i Skövde. Inom Automatiseringsteknik installerades Hok Chuen (Amos) Ng och Ulf Sandberg. Inom informationsteknologi David Vernon, Jeremy Rose och Jörgen Hansson. Och inom omvårdnad installerades Ingrid Bergh.

Vid ceremonin promoverade också Högskolan i Skövde sina första egna doktorer. Inom informationsteknologi promoverades Anna-Sofia Alklind Taylor och Tehseen Aslam. Noel Sharkey promoverades till hedersdoktor vid Högskolan i Skövde. 

I skriften från den akademiska högtiden 2014 kan det läsas mer om doktorer, professorer och övriga deltagare vid ceremonin.

Akademisk högtid

Deltagare vid den akademiska högtiden 2014. 
Bakre raden fv: Noel Sharkey hedersdoktor, Hok Chuen (Amos) Ng professor, Jeremy Rose professor och David Vernon professor.

 

Främre raden fv: Ingrid Bergh professor, Anna-Sofia Alklind Taylor doktor, Anne Persson dekan, Sigbritt Karlsson rektor, Jörgen Hansson professor och Tehseen Aslam doktor.

Bilder från Akademisk högtid 2014

Se fler bilder från Akademisk högtid 2014 här. 

Alklind

Anna-Sofia Alklind Taylor 

Historisk händelse 

2014 var första året då Högskolan i Skövde promoverade de första doktorerna som har examinerats i egen regi.

Högskolan i Skövde startade 1977 och som ungt lärosäte vill vi både ta tillvara en akademisk tradition med gamla anor och samtidigt se på vår egen historia och identitet. Det gäller inte minst de akademiska högtider och ceremonier som firats i vårt land sedan medeltiden.

På Högskolan i Skövde har vi valt att forma vår akademiska högtid så att den både bygger på vår kultur och samtidigt knyter an till den nationella och internationella universitetstraditionen.

Akademiska högtidens traditioner (litet lexikon)

Se den akademiska högtidens traditioner och lär dig mer om t.ex. lagerkrans och doktorsring.