Akademisk högtid 2016

Vartannat år firar Högskolan i Skövde Akademisk högtid där de som doktorerat promoveras och de som utsetts till professorer installeras. Den sjunde oktober 2016 ägde Högskolan i Skövdes Akademiska högtid rum.

Vid ceremonin installerades inte mindre än tio nya professorer vid Högskolan i Skövde. Inom biomedicin Katarina Ejeskär och Dennis Larsson. Inom ämnet omvårdnad Anette Ekström och Lena Mårtensson. Inom ingenjörsvetenskap Lars Hanson och inom socialpsykologi Ali Kazemi.

Akademisk högtid
I ämnet folkhälsovetenskap installerades Alexandra Krettek och Sakari Suominen. Inom informationsteknologi Vicenç Torra. Och i ämnet biomedicin installerades Homa Tajsharghi.

De nya professorerna installeras av Högskolan i Skövdes rektor Sigbritt Karlsson. Dekan Anne Persson, promoverade de två nydisputerade doktorerna Jesper Holgersson och Björn Berg Marklund, båda knutna till Institutionen för informationsteknologi.

Akademisk högtid
Vid ceremonin promoverades även Högskolans nya hedersdoktor i informationsteknologi Åsa Roos.

I skriften från den akademiska högtiden 2016 kan det läsas mer om doktorer, professorer och övriga deltagare vid ceremonin. 

Bilder från årets Akademiska högtid

Se fler bilder från Akademisk högtid 2016 här. 

akademisk högtid 2016


Vid ceremonin promoverades även Högskolans nya hedersdoktor Åsa Roos.

Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, besökte Högskolan i Skövde den 7 oktober och närvarade även hon vid den akademiska högtiden.

Kultur och historia

Högskolan i Skövde startade 1977 och som ungt lärosäte vill vi både ta tillvara en akademisk tradition med gamla anor och samtidigt se på vår egen historia och identitet. Det gäller inte minst de akademiska högtider och ceremonier som firats i vårt land sedan medeltiden.

På Högskolan i Skövde har vi valt att forma vår akademiska högtid så att den både bygger på vår kultur och samtidigt knyter an till den nationella och internationella universitetstraditionen.

Klädkod

Vid den akademiska högtiden bärs ”högtidsdräkt” av de deltagande i ceremonin. För män menas detta frack och för kvinnor är högtidsdräkten en lång klänning i valfri färg och värdig utformning.

Akademiska högtidens traditioner (litet lexikon)

Se den akademiska högtidens traditioner och lär dig mer om t.ex. lagerkrans och doktorsring.