Akademisk högtid 2018

Under den Akademiska högtiden 2018 installerades de nya hedersdoktorerna informationsteknologi, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling, tillsammans med nya doktorer. Även nio nya professorer installerades.

doktorer

Promoverade doktorer inom informationsteknologi. Bakre raden från vänster: Johan Sigholm, Florian Siegmund, Kaveh Amouzgar, Stefan Ericson och Gary Linnéusson.

 

Främre raden från vänster: Hanife Rexhepi, rektor Lars Niklasson, dekan Anne Persson samt Bernard Schmidt.

2018 års Akademiska högtid var den tredje i ordningen där doktorer promoverades vid Högskolan i Skövde Och faktum är att aldrig förr, varken 2014 eller 2016, har så många nya doktorer promoverats. 2018 var det sju nya doktorer förutom hedersdoktorer, jämfört med två 2016. Dessutom installerades nio professorer, bara en färre jämfört med rekordåret 2016.

nya-professorer

Nya professorer. Bakre raden från vänster: Dan Högberg, integrerad produktutveckling, Jonas Linderoth, medier, estetik och berättande, Per Backlund, informationsteknolgi och Jim Andersén, företagsekonomi. 

Främre raden från vänster: Manfred Jeusfeld, informationsteknologi, Thomas Andersson, företagsekonomi, Susanne Durst, företagsekonomi, rektor Lars Niklasson, Anna Syberfeldt, produktionsteknik samt Björn Lundell, datavetenskap. 

 

Bilder från årets Akademiska högtid

Se fler bilder från Akademisk högtid 2018 här.

nya hedersdoktorer

Hedersdoktorerna Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling tillsammans med rektor Lars Niklasson och dekan Anne Persson. 

Relaterad information

Nya hedersdoktorer föreläste om betydelsen av sann världsbild

Om utnämningen av hedersdoktorerna Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling

Mer om Akademisk högtid

Kontakt