Bilder Akademisk högtid 2018

Här kan du se bilder från den Akademiska högtiden 2018.

Marskalkar vid den Akademiska högtiden

Marskalkar vid den Akademiska högtiden.

Lars Niklasson och Anne Persson

Rektor Lars Niklasson och dekan Anne Persson. 

Pernilla Klingspor

Pernilla Klingspor, eventkoordinator och ceremonimästare.

Johan Sigholm

Johan Sigholm promoveras.

Stefan Ericson

Stefan Ericson promoveras.

Gary Linnéusson

Gary Linnéusson promoveras.

Bernard Schmidt

Bernard Schmidt.

Hanife Rexhepi

Hanife Rexhepi promoveras.

Kaveh Amouzgar

Kaveh Amouzgar promoveras.

Ola Rosling

Ola Rosling, en av Högskolans hedersdoktorer.

Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling

Högskolans nya hedersdoktorer, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling tillsammans med rektor Lars Niklasson och dekan Anne Persson.

Manfred Jeusfeld

Manfred Jeusfeld, professor i informationsteknologi.

Per Backlund

Per Backlund, professor i informationsteknologi tillsammans med rektor Lars Niklasson.

Jonas Linderoth

Jonas Linderoth, professor i medier, estetik och berättande.

Anna Syberfeldt

Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik.

Jonas Linderoth

Jonas Linderoth med professorernas hälsning till studenterna.

nya professorer

Nya professorer. Bakre raden från vänster: Dan Högberg, integrerad produktutveckling, Jonas Linderoth, medier, estetik och berättande, Per Backlund, informationsteknolgi och Jim Andersén, företagsekonomi. 

Främre raden från vänster: Manfred Jeusfeld, informationsteknologi, Thomas Andersson, företagsekonomi, Susanne Durst, företagsekonomi, rektor Lars Niklasson, Anna Syberfeldt, produktionsteknik samt Björn Lundell, datavetenskap. 

doktorer

Alla promoverade doktorer. Bakre raden från vänster: Johan Sigholm, Florian Siegmund, Kaveh Amouzgar, Stefan Ericson och Gary Linnéusson.

Främre raden från vänster: Hanife Rexhepi, rektor Lars Niklasson, dekan Anne Persson samt Bernard Schmidt.

 

 

 

 

 

Relaterad information

Mer om Akademisk högtid 2018

Kontakt