Högskolan i Skövde på plats i Almedalen 2014

Högskolan i Skövde kommer att finnas på plats under Almedalsveckan 2014. I år kommer vi att arrangera två seminarier med olika fokus. Det ena tar upp frågan om hur Sverige ska accelerera svensk dataspelsindustri och det andra vill väcka diskussion kring hur Sverige kan öka sin konkurrenskraft inom forskning genom en smartare fördelning av statliga forskningsmedel. Båda seminarierna arrangeras inom Västsvenska Arenan tillsammans med olika samarbetspartners.

Att delta i Almedalsveckan är ett sätt för Högskolan i Skövde att driva viktiga utbildningspolitiska frågor så som:

  • Mer forskningsmedel och en ny strategi för smartare fördelning. Idag går 90 procent av forskningsmedlen till de stora universiteten.
  • Fler utbildningsplatser till högre utbildning och fördela dem strategiskt över hela landet.
  • Flexibel antagning för såväl internationella som nationella studenter. Dagens system är gammalmodigt.

Vill du träffa våra företrädare från Högskolan i Skövde i Almedalen?

Högskolan i Skövdes ledning kommer att vara på plats med rektor Sigbritt Karlsson samt Jenny Brusk, adjunkt i datavetenskap och dataspelsstudenten Mathilda Bjarnehed. Om du vill komma i kontakt med någon från Högskolan i Skövde under Almedalenveckan gör du det enklast genom att kontakta kommunikationschef Annica Snäll, annica.snall@his.se, telefon 0500-44 80 29 eller på Twitter @AnnicaSnall

Tisdag 1 juli 12.00 - 13.00:

Tillväxtraket och exportsuccé - hur accelererar svensk dataspelsindustri?

Sverige är en av världens främsta dataspelsproducenter. Microsoft investerar nu i utvecklartalangerna i Skövde – en av Sveriges hetaste tillväxtregioner i branschen. Vad gör regeringen för att Sverige ska accelerera i denna globalt växande industri och hur kan näringslivet bidra?

Torsdag 3 juli 10.30 - 11.30:

Hur får Sverige mer konkurrenskraft för forskningspengarna?

Varje år går 90 procent av forskningsanslagen till de stora universiteten. Den företagsnära forskningen på högskolorna får stå tillbaka i nationell forskningspolitik. Sverige behöver en smartare strategi som ökar forskningspotentialen.

Platsen för båda seminarierna är Västsvenska Arenan, Cramérgatan 3, lokal E35, Almedalen

Karta Almedalen 2014

Almedalen

Almedalen