Högskolans deltagande i Almedalen 2015

Seminarier

Seminarier

Sverige är en av världens främsta dataspelsproducenter med globala succéer. Företag med lokal produktion och global marknad är en konkurrensfördel för Sverige som IT-nation. Vad kan bransch, regering och riskkapital gemensamt göra för att öka den internationella konkurrenskraften inom dataspel?

Arrangör: Sweden Game Arena

Se seminariet i efterhand.

Så kan regional mobilisering bli en nationell spets för internationell attraktionskraft

Uthålligt arbete inom spetsområdet dataspel och samarbete med globala aktörer i Skövde har satt Västra Götaland på världskartan. Nu är det arbetet med och bildar skola för hur regional attraktionskraft skapar nationell lyskraft. Om hur dataspel skapar hållbar tillväxt för Sverige.

Arrangör: Sweden Game Arena
Högskolan deltog genom Jenny Brusk, lektor i datavetenskap, Högskolan i Skövde.

Öppen IT- och verksamhetsutveckling i små steg – en framgångsmodell?

En förutsättning för att offentlig sektor ska utvecklas snabbare till högre kvalitet är användningen av öppna standarder. Några länder i Europa har kommit längre än Sverige. Vilka är deras erfarenheter? Och hur kan vi göra för att snabbare komma till målet?

Arrangör: Open Source Sweden
Högskolan deltog genom Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde.

Så kan mångfalden öka i dataspelsbranschen

Dataspelsbranschen efterlyser större mångfald. Vad görs konkret? Hur förändrar vi attityder kring spel så att fler vill delta i spelutveckling? Hur kan man förändra samhällets syn på dataspel och branschens attityder så att fler känner sig inkluderade? Hur få med fler kvinnor?

Arrangör: Norden i Fokus, Nordiska ministerrådet, Nordicom
Högskolan deltog genom Jenny Brusk, lektor i datavetenskap, Högskolan i Skövde.

Riskerar unga att hamna vid sidan av makten?

Vilka är utmaningarna för ungas delaktighet i den lokala demokratin? Ta del av ny forskning från Demokratiutredningen om ungas politiska deltagande och hör hur internationella partnerskap stärker ungas inflytande. Unga demokratiutvecklare från Skövde och Robertsfors visar att det inte är så svårt.

Arrangör: Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
Högskolan deltog genom Erik Andersson, lektor i pedagogik, Högskolan i Skövde.

Bättre undervisning kommer inte av sig självt. Så utvecklar vi pedagogiken i högskolan

Hur garanteras att undervisningen i högskolan är förankrad i pedagogisk vetenskap? Vilket ansvar har studenter, lärosäten och politiker för att höja kvaliteten på utbildningarna? Tillsammans skapar vi förutsättningar för god pedagogik.

Arrangör: Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF, Sveriges förenade studentkårer, SFS)
Högskolan deltog genom Sigbritt Karlsson, rektor samt professor i polymerteknologi, Högskolan i Skövde.

Öppna IT-standarder för konkurrensneutralitet och innovation: Vad händer inom EU och i Sverige?

En förutsättning för att offentlig sektor ska utvecklas snabbare till högre kvalitet är användningen av öppna standarder. Några länder i Europa har kommit längre än Sverige. Vilka är deras erfarenheter? Och hur kan vi göra för att snabbare komma till målet?

Arrangör: Open Source Sweden
Högskolan deltog genom Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde.

Tänk om utvärdering blir högskolans främsta uppgift?

Vad händer när högskolans verksamhet utvärderas in i minsta detalj? Vilka konsekvenser har den politiska styrningen för den akademiska självständigheten? Påverkar utvärderingarna lärosätenas effektivitet? Högskoleföreträdare diskuterar konsekvenserna av ökad styrning och utvärdering av högskolan.

Arrangör: Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Högskolan deltog genom Sigbritt Karlsson, rektor, Högskolan i Skövde.

Öppna eTjänsteplattformar – effektivt och långsiktigt

Fem kommuner i Norrland har tillsammans skapat en öppen och fri eTjänsteplattform - Open ePlatform. De har lyckats skapa en av Sveriges bästa plattformar, som är fri att använda för den som önskar. Vi berättar om hur man kan arbeta steg för steg i uppbyggnaden av e-tjänster och sen byta med varandra.

Arrangör: Open Source Sweden
Högskolan deltog genom Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde.

Almedalen

Sociala medier

#gamearena
#Almedalen
#hisforskning
@HogskolanSkovde
@swedengamearena 

Almedalen 2014

Läs mer om Högskolans deltagande under Almedalen 2014.