Hur integrerar vi olika styrningsideal inom vården?

Svensk sjukvård präglas av olika synsätt kring hur verksamheten ska bedrivas. För att möta dagens och framtidens utmaningar måste chefer och medarbetare hitta större förståelse för varandras perspektiv. Hur får vi de olika synsätten att mötas och samverka, med målet att ge bästa möjliga sjukvård?

Se seminariet i sin helhet på Västsvenska arenans Facebooksida.

Regn och rusk när styrningsideal inom vården diskuterades i Almedalen

Allt fler sjukdomar diagnosticeras, behandlas och botas, samtidigt som befolkningen blir allt äldre. Sverige är ett av de länder där sjukvården, i relation till BNP, kostar staten allra mest. Diskussionen om hur resurserna ska fördelas till sektorn är ständigt aktuell.

Ansvariga politiker hänvisar ofta till att verksamheten måste hantera sina resurser på ett mer effektivt sätt. Vårdpersonalen själva menar dock att de då får fokusera på administration istället för att ägna sin tid åt patienten och ge vård av hög kvalitet.

I den offentliga debatten förefaller ofta de två alternativen utesluta varandra. Samexistens diskuteras mer sällan. Det mest gynnsamma är dock troligen om båda styrningsideal får utrymme i vården. Organisatoriska dilemman hanteras oftast bäst genom kompromisser, inte genom en enstaka styrmodell.

Det är nödvändigt att skapa en sjukvård som hanterar begränsade resurser på ett bra sätt, samtidigt som vårdpersonalens kunskap och erfarenhet tas tillvara i största möjliga mån.

Medverkande

  • Christian Gadolin, Lektor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde
  • Anna Krohwinkel, Forskningschef, biträdande generalsekreterare Leading Health Care
  • Thomas Schneider, Utvecklingschef, Bräcke diakoni
  • Michel Silvestri, Förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet

Moderator: Elisabeth Oesterreich, Kommunikationschef, Högskolan i Skövde

Tid & Plats

Tid: tisdag 2 juli, kl. 16:45 – 17:30
Plats: Skogen, Västsvenska Arenan

Hur integrerar vi olika styrningsideal inom vården?

Kontakt