Tidigare tillfällen på populärvetenkskapliga caféet

På denna sida finns tidigare tillfällen av populärvetenskapliga caféet. Sidan uppdateras kontinuerligt.

PROGRAM FÖR DE POPULÄRVETENSKAPLIGA CAFÉERNA VÅREN 2019

JANUARI

Populismens många ansikten
Hur definieras populism och hur tar den sig uttryck i olika länder under olika tidsepoker? I vilken riktning går populismen? Åt vänster eller höger eller från marginalen mot den politiska mittfåran?

Ann-Cathrine Jungar är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Hon
utsågs till en av de 50 mest inflytelserika akademikerna i den svenska offentligheten av Dagens Samhälle 2014. Hon kommer bland annat att ställa och besvara frågan ”Var valet 2018 ett protestval som målade om Sveriges politiska karta?”

Onsdagen den 23 januari kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

FEBRUARI

Kampen om din patientjournal
För många invånare är det självklart att köpa en resa eller beställa varor på nätet, men när det gäller sjukvården är det fortfarande fax och telefon som gäller. 

Det finns ett starkt politiskt tryck för att effektivisera vården med hjälp av digitalisering. Visionen är att göra det möjligt för patienter att nå all information om sin vård via nätet. Ett exempel på en sådan vision är patientens möjlighet att läsa sin journal via nätet, vilket har möts av kraftig kritik bland läkare.

Onsdagen den 20 februari kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

MARS

I konspirationsteoriernas tid
Låg USA:s regering bakom 11 september? Är vacciner farliga? Dirigeras flykting-strömmarna av George Soros? Ljuger medierna för oss? Styrs världen av hemliga sällskap, muslimer och judiska finansmän?  Många tror det. 

Konspirationsteorierna sprider sig som en löpeld, inte minst på nätet och i sociala medier. Hur uppstår och sprids teorierna? Vilka tror på dem och varför? Och varför är de så vanliga just nu?

Kent Werne är journalist och författare som studerat filosofi, historia och sociologi på universitetet. Han ger en guidad tur genom konspirationstänkandes värld utifrån sin uppmärksammade bok ”Allt är konspiration – en resa genom underlandet” som kom förra året, 2018.

Onsdagen den 27 mars kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

APRIL

På kryss med Taube – ett litterärt kåseri om Evert i ord och bild

Evert Taube är en av Sveriges nationalskalder. Han var kompositör, trubadur, författare, lutspelare och konstnär. Med mera. Född 1890 i Göteborg, död 1976 i Stockholm. Älskad av många, nästan ständigt aktuell.

David Anthin har disputerat på en litteraturvetenskaplig avhandling om Evert Taube vid Göteborgs universitet. Han var också en av hjärnorna bakom det populära upplevelsemuseet ”Evert Taubes Värld” på Liseberg.

 Under tre somrar har David, som bor i Falköping, turnerat längs västkusten med trubaduren Martin Bagge, ombord på den snart 100 år gamla kosterbåten ”Flory”. Under sitt föredrag tar han oss med på en kryss i samma farvatten och med Evert Taube som ciceron. 

Onsdagen den 17 april kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

MAJ

En ny het sommar - eller en "vanligt" svensk dito?
Sommaren 2018 var speciell på många sätt. Alla minns vi de ovanligt höga temperaturerna och den dramatiska torkan som blev följden. Var det en engångsföreteelse, eller är det klimatförändringarna som gett sig till känna?

Martin Hedberg är meteorolog, bland annat känd från teve. Men han har också erfarenhet från universitet, Försvarsmakten, energibranschen, Aftonbladet m.m. Idag är han chef för Vädercentralen som bedriver forskning, utbildning och innovationer med prognoser avseende väder och klimat.

Onsdagen den 8 maj kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

PROGRAM FÖR DE POPULÄRVETENSKAPLIGA CAFÉERNA HÖSTEN 2018

SEPTEMBER 

Hasse & Tage humoristiska humanister
Det nästan 30-åriga samarbetet mellan Hans Alfredson och Tage Danielsson utgör en epok i svensk nöjeshistoria. Genom revyer, visor, böcker och filmer speglade och kommenterade de tidens stora samhällsförändringar på ett spexartat och skarpt satiriskt sätt, men alltid med en grundläggande tro på humanism och godhet. 


Johanna Broman Åkesson är doktor i musikvetenskap och en av Sveriges största auktoriteter på populärmusik. Hennes föreläsning handlar om Hasse & Tages digra produktion och stora betydelse för svensk kultur.

Många av Hasse & Tages citat har blivit bevingade och många musiknummer och sketcher med artister som Monica Zetterlund, Martin Ljung, Gunnar Svensson, Gösta Ekman, Lena Nyman, Sonya Hedenbratt, Toots Thielemans och Birgitta Andersson är i dag klassiker.

Torsdagen den 6 september kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal D 105

OKTOBER

Vad får du veta om mitt digitala privatliv?
Vilka risker och möjligheter finns när privatlivet digitaliseras? Vad händer med vår förmåga att fatta självständiga beslut om Google vet vad vi letar efter redan innan vi har kommit på det själva? Hur bör vi hantera fenomenet?

Oskar MacGregor, lektor i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde, tar med dig på en resa genom digitaliseringens och teknikutvecklingens skuggsida.

Torsdag 4 oktober kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

Ikea – En nationalklenod och en kulturhistoria
Ikea betraktas som en nationalklenod och har kommit att definiera en nation. Den globala möbelkedjan säljer inte bara heminredning, utan även Sverige och Skandinavien.

Eller rättare sagt bilden av Sverige och svensk design. Även staten Sverige lyfter fram Ikea för att blåsa liv i den nationella identiteten och lansera Sverige utomlands.

Sara Kristoffersson är professor i i designhistoria vid Konstfack, skribent och kritiker i Dagens Nyheter. I föreläsningen berättar hon med utgångspunkt från sin bok Ikea - En kulturhistoria om hur Ikea använder Sverige i sitt varumärkes-byggande.

Onsdagen den 24 oktober kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

NOVEMBER

Snille och blixt Skaraborgs Akademi utser
Årets hedersskaraborgare, föreläser och delar ut pris
 
Det har blivit tradition att Skaraborgs Akademi, med valspråket Snille och blixt, gästar Högskolan i november. Så även hösten 2018. De aderton ledamöterna är alla namnkunniga skaraborgare. Akademin har som syfte att ”sprida glans över den skaraborgska vitterheten samt främja en skaraborgsk identitet”.

Den här kvällen utser akademin Årets hedersskaraborgare och delar ut pris till
den doktorsavhandling vid Högskolan som förtjänar särskild uppmärksamhet.
Flera av ledamöterna håller dessutom speciella föreläsningar under kvällen.

Torsdagen den 15 november kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

DECEMBER

Högskolans experter förklarar traditionsenligt årets Nobelpris
Svenska Akademin. Vetenskapsakademin och Riksbanken är inspiratörer till höstens sista populärvetenskapliga café. Traditionsenligt presenterar och kommenterar Högskolans egna forskare årets Nobelpris, vinnarna och deras arbete.

Tack vare deras inspirerande och pedagogiska presentationer är detta ett utmärkt tillfälle att förbereda sig för festligheterna i TV och förstå vad som egentligen
ligger bakom världens finaste pris i litteratur, fysik, kemi, medicin och ekonomi.

Onsdagen den 5 december kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

PROGRAM FÖR DE POPULÄRVETENSKAPLIGA CAFÉERNA VÅREN 2018

JANUARI

Mode. Lyx. Film. Om den intima relationen mellan film och mode från sent 1800-tal fram till idag

Kort efter filmens födelse spelar historiska och samtida modeplagg en viktig roll för filmers representation, berättande och attraktionskraft. Filmindustrin och modeindustrin utgör båda ”drömfabriker”. Under hela 1900-talet blir Hollywood och dess kostymskapare viktiga modeaktörer och trendsättare, vilket utvecklas under 2000-talet. 

Louise Wallenberg är fil.dr. i filmvetenskap och docent i modevetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör främst representationer av kön, etnicitetet och sexualitet inom mode och film. Louise intresserar sig även för etiska spörsmål rörande faktiska arbetslivsförhållanden inom branscherna.

Onsdagen den 24 januari kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

FEBRUARI

Hur ska vi agera vid kriser och katastrofer?

En kris kan orsakas bl a av naturkatastrofer, tekniska fel eller brottsliga angrepp. Viktiga samhällsfunktioner såsom vård, vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning, transporter eller elförsörjning kan slås ut. Oavsett vad som inträffar finns ett antal generella krishanteringsprinciper som vägleder oss i vad vi bör göra eller tänka på. Tillsammans kan vi undvika att en händelse eskalerar och där med lindra händelsens konsekvenser.

Joeri van Laere är lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde. Han har under de senaste tio åren tillsammans med forskarkollegor anordnat, genomfört och utvärderat över 140 krisövningar hos kommuner i Skaraborg. 

Se Joeri van Laeres presentation här.

Onsdagen den 21 februari kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

MARS

Hur kan Sverige ledas efter höstens riksdagsval?

Hur blir man vald till politiska uppdrag?  Hur klarar man ansvaret att leva upp till väljarnas förtroende – inte minst i tider med oroliga parlamentariska lägen? 

Jenny Madestam fokuserar i sin forskning på politiskt ledarskap och partiledar-skap, med frågor om hur den ideala ledaren ser ut, liksom vem som blir politisk ledare och hur. Jenny Madestam är lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola och disputerade i statsvetenskap 2009, på en avhandling om ledarideal i svenska partier. Hon är Expressen TV:s expert under valåret 2018.

Onsdagen den 21 mars, kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

APRIL

Kom kristendomen först till det medeltida Skaraborg – och sen?

Västergötland hade en särställning i det svenska riket under tidig medeltid. Mycket tyder på att här fanns de som kristnades först i det som skulle bli Sverige. Ett tecken på det är fyndet av Katas grav i Varnhem. I Västergötland fanns också det första biskopssätet. Men från att ha varit ett dynamiskt centrum blev Västergötland något av en politisk periferi från mitten av 1200-talet. Varför? Thomas Lindkvist kommer att belysa frågan utifrån Västgötalagen, som på många sätt visar på motstånd mot kungamakten - ett motstånd som bars upp av de mäktiga lag-männen.

Thomas Lindkvist är historiker, ursprungligen från Uppsala, men sedan 1999 professor i medeltidshistoria vid Göteborgs universitet. Han har främst forskat om medeltida jordbruks- och lantbrukshistoria samt om kristnandet och riksbildning i Sverige.

Onsdagen den 11 april, kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110

MAJ

Vad ska vi ha konsten till – och finns det ”fin” och ”ful” konst?

Jörgen Svensson är bildkonstnär, pedagog, projekt- och installationskonstnär samt författare. Han har varit professor vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och vid Konstakademien i Trondheim. Han har också varit konstkurator vid Värmlands museum i Karlstad och är nu chef för Dalslands konstmuseum. 

Jörgen Svensson fick stor uppmärksamhet som rådgivare åt dåvarande kultur-minister Margot Wallström, ett uppdrag till vilket han förhöll sig till såsom till ett konstprojekt. Hans måleri är påverkat av uppväxten i svensk bruksortsmiljö och ligger nära textilkonstens formspråk.

Onsdagen den 2 maj kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110