EU-stadga om rekrytering av forskare

Under andra hälften av 2018 har Högskolan börjat förbereda sig enligt europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (HRS4R). Syftet med certifieringen är att öka Högskolans attraktivitet som utförare för internationellt konkurrenskraftig forskning.

Under HT2018 pågår arbetet med en gapanalys utifrån HRS4R och vi tar gärna emot era inspel. Arbetet koordineras av en intern arbetsgrupp (HR, AFSI) i samarbete med en Styrgrupp och en Referensgrupp (aktiva forskare på olika utbildningsnivåer och från samtliga institutioner).

I gapanalysen analyseras personalpolitik och regleringar utifrån 40 principer i fyra grupper:

  • Etiska principer och professionellt ansvar
  • Rekrytering
  • Arbetsförhållanden
  • Utbildning

Vi räknar med att färdigställa gapanalysen och godkänna stadgan i januari 2019. Därefter kommer Högskolan att upprätta en handlingsplan med åtgärder för att garantera stadgans omsättning i praktiken.

Mer information om stadgan finns på EURAXESS hemsida, och genom SUHF som koordinerar det svenska arbetet med stadgan.

 

Kontakt