Beslut arvode för sakkunniguppdrag

HR-chef, Anneli Metso Kjellquist, har fastställt arvode för sakkunniguppdrag vid rekrytering och befordran enligt följande:

Professor

6 000 kr för uppdraget inklusive 1 sökande.
För varje ytterligare sökande tillkommer 2 000 kr.

Biträdande professor

6 000 kr för uppdraget inklusive 1 sökande.
För varje ytterligare sökande tillkommer 2 000 kr.

Lektor

5 000 kr för uppdraget inklusive 1 sökande.
För varje ytterligare sökande tillkommer 1 500 kr.

Biträdande lektor

4 000 kr för uppdraget inklusive 1 sökande.
För varje ytterligare sökande tillkommer 1 000 kr.

Postdoktor (sakkunnig prövas i normalfall inte)

4 000 kr för uppdraget inklusive 1 sökande.
För varje ytterligare sökande tillkommer 1 000 kr.

En sedel.

Ladda ner beslutet