Möt våra medarbetare

På Högskolan i Skövde arbetar drygt 500 personer. Hos oss jobbar bland annat professorer, lektorer, adjunkter, doktorander, HR-specialister, studievägledare, teknisk personal, kommunikatörer, utredare, växeltelefonister, systemutvecklare, och ekonomer.

Allt arbete på Högskolan i Skövde genomsyras av värdeorden profilering, excellens och omtanke. Vi bedriver utbildning och forskning i utvalda miljöer där möjlighet finns till kraftsamling och utveckling. Vår verksamhet har mycket hög kvalitet och är internationellt konkurrenskraftig och vi skapar en excellent lärmiljö genom fokus på pedagogiskt utvecklingsarbete, pedagogisk karriärstege för lärare, studentinflytande samt god infrastruktur. Vår verksamhet präglas av omtanke vilket innebär ansvar för och omsorg om studenter, medarbetare och samhälle. Högskolan i Skövde är en attraktiv arbetsplats som präglas av ett professionellt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap. Möt några av våra medarbetare och få en inblick i hur det är att jobba på Högskolan i Skövde.

Möt våra medarbetare