Hyra lokal

Här finner ni information om Högskolans riktlinjer avseende upplåtelse samt korttidsuthyrning av lokaler.

Högskolan i Skövde förfogar själv över de lokaler som disponeras för verksamheten. Lokalerna ska i första hand användas för undervisning, forskning och annan ordinarie verksamhet. Upplåtelse av lokaler kan ske till studentföreningar, personalorganisationer och andra föreningar med anknytning till Högskolan samt till anställd personal. Uthyrning kan även ske till externa kunder. I riktlinjerna gällande upplåtelse och korttidsuthyrning av lokaler framgår vad som gäller vid upplåtelse samt korttidsuthyrning av lokaler till olika parter samt ordningsregler.