Årsredovisning

I årsredovisningen lämnas en redogörelse för verksamheten vid Högskolan i Skövde under föregående år.

Redovisning görs såväl mot nationella som lokala mål för verksamheten. De nationella målen återfinns främst i Högskolelagen och i aktuellt regleringsbrev medan de lokala målen anges i Högskolans utvecklingsplan för 2017-2022. Klicka på bilden nedan för att ta del av hela årsredovisningen.

Årsredovisning 2017 för Högskolan i Skövde 

Årsredovisning 2017, omslag.