Källsortering

På Högskolan i Skövde jobbar vi aktivt med källsortering. I alla byggnader på campus finns källsorteringsstationer. 2/3 är felsorterat i svenskarnas soppåse. 30 procent av svenska folket kopplar inte samman mängden avfall med sin egen konsumtion.

Den tekniska utvecklingen har gjort svensk avfallshantering väldigt effektiv, men det måste bli ännu enklare för medborgarna att göra rätt. Idag går ungefär hälften av svenskarnas avfall till ny energi och hälften till materialåtervinning. Med mer lättillgängliga insamlingssystem och ny teknik ökar sannolikt sorteringen så att materialåtervinningen kan öka.

Det här kan du källsortera på Högskolan

I källsorteringsstationerna kan du lägga wellpapp, brännbart, metallförpackningar, glas, pant, batterier, pappersförpackningar, plastförpackningar och returpapper (kontorspapper, tidningar, broschyrer).

Källsorteringsstationer finns i alla hus på campus och är ofta placerade där vi producerar sopor, så som i närheten av pentryn och sittplatser.

Källsorteringsmöbel

 
"Hållbarhetsarbetet angår alla och bygger på delaktighet och engagemang från Högskolans anställda och studenter." Ur Hållbarhetspolicyn 2012/587-111

Kontakt

Har du frågor hör gärna av dig till hallbarhet@his.se.