Högskolan i Skövde satsar på solenergi

Att öka produktionen av förnybar energi är en grundförutsättning i utvecklingen av framtidens hållbara samhälle, därför har Akademiska Hus under våren 2015 installerat en 1 000 kvm stor solcellsansläggning på Högskolan i Skövde.

Hållbarhet och långsiktighet är viktiga frågor för Högskolan i Skövde och därför investerar man tillsammans med Akademiska Hus i en stor solcellsanläggning på taket till två byggnader på Högskolans Campusområde; G-huset och Götasalen. 

Högskolans långsiktiga hållbarhetsmål

Solcellsanläggningen kommer att ge 150 MWh/år vilket motsvarar elförbrukningen för sex genomsnittliga villor eller 16,8 miljoner laddade iPhonetelefoner och kommer att minska G-husets elförbrukning med 15-20 procent per år. Satsningen bidar därmed till att nå ett av Högskolans långsiktiga hållbarhetsmål; att minska inköpt energi med 40 procent per kvadratmeter under perioden 2000 till 2025.

Högskolan i Skövde har en tydlig hållbarhetspolicy som gäller alla delar av verksamheten. Det pågår redan forskning inom området solceller på Institutionen för Ingenjörsvetenskap och delar av den planerade solcellsanläggningen kommer även att användas till forskning och utbildning.

Under arbetets gång kommer Högskolan i Skövde att dela med sig av kunskap och erfarenhet så att andra också går vidare och tar tillvara på solenergin.

Nu tar vi ännu bättre vara på solen - Helios 2.0 

Solcellsanläggningen som installerades på Hus G våren 2015 är våren 2017 kompletterad med ytterligare 140 solcellspaneler. Från början installerades 448 st vilket gör att det totala antalet efter uppgraderingen är 588 st.
 
De nya panelerna levererar ytterligare drygt 40 kW, vilket på ett år kommer ge ett tillskott på ca 37 MWh.

Installationen av solcellerna är en gemensam satsning tillsammans med vår ena hyresvärd - Akademiska Hus - och ett bidrag till vårt hållbarhetsarbete. Tack vare att vi egenproducerar el kan vi minska mängden inköpt elenergi och därigenom minska vår direkta negativa miljöpåverkan.

Regionchef från Akademiska hus Birgitta Hohfält van Dalen och Högskolans rektor Sigbritt Karlsson

Regionchef från Akademiska hus Birgitta Hohlfält van Dalen och Högskolans rektor Sigbritt Karlsson inviger.

Egenproducerad energi

Diagram över producerad energi

Faktablad

Ta vara på solen, det gör vi!

Filmklipp från taket

Filmklipp från pressvisningen på G-husets tak

Bildspel 

Se bildspelet på solcellsanläggningen

Samarbetspartner

Kontakt