Kvalitetssystemets struktur

Här beskrivs kvalitetssystemets struktur.

 

Struktur för Kvalitetssystem.

Strukturmässigt omfattar kvalitetssystemet tre nivåer. Kvalitetspolicyn, där kvalitetsarbetet beskrivs på övergripande nivå, utgör den översta nivån. Läs mer i kvalitetspolicyn.

På nivån under, nivå 2, görs en uppdelning för att tydliggöra hur kvalitetssystemet implementeras inom olika delar av verksamheten. Särskilda styrdokument beskriver de olika delarna. Las mer om kvalitetsarbetetet inom

Den nedersta nivån, nivå 3, utgörs av alla de processer och aktiviteter som genomförs för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Processerna och aktiviteterna beskrivs i särskilda styrdokument.