Om Högskolan i Skövde

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning

Högskolan i Skövde är en av de mest specialiserade i Sverige. Vi bedriver forskning inom fem forskningsmiljöer: Informationsteknologi, Systembiologi, Virtual Engineering, Hälsovetenskaper samt Framtidens företagande.

Genom att koncentrera vår kraft erbjuder vi våra partners inom näringsliv och akademi liksom samhället i stort en specialiserad, konkurrenskraftig forskning. I enlighet med Högskolans tema Digitalisering för hållbar utveckling strävar vår forskning efter att med stöd av digitala metoder hitta hållbara lösningar på samhällets utmaningar; exempel på det är:

Högskolan i Skövde arbetar systematiskt och målmedvetet med att hela tiden förbättra kvaliteten i kurser och utbildningsprogram. Det gäller såväl reella kunskaper som utbildningens anpassning till arbetsmarknadens krav eller studenternas delaktighet i beslut och strategiska vägval som rör deras utbildning. Några av våra program är unika specialiseringar, medan andra har tvärvetenskaplig bredd.

Modern och välkomnande miljö

Högskolan i Skövde har ett vackert och grönt campusområde som ger en naturlig mötesplats för studenter, personal och besökare. Här finns restauranger med ett stort urval och biblioteket med välrustade lokaler. Campusområdet har högteknologiska lokaler, som skapar en stimulerande och kreativ miljö för både studenter och anställda. Atmosfären uppmuntrar också enkla kontaktvägar mellan studenter och deras lärare.

På Högskolan i Skövde finns det en aktiv studentkår som representerar studenternas perspektiv i de många organ och råd där beslut fattas som rör studenternas utbildning. Men inte bara det. För att optimera studentlivet i Skövde arrangerar Studentkåren såväl idrottsaktiviteter som sociala tillställningar för sina medlemmar. Kårhuset och de flesta studentbostäder ligger på gångavstånd från campus.

Nära samarbete med arbetslivet

Högskolan i Skövde är en attraktiv partner för samarbete med världsföretag. Vi är till exempel en av Volvo AB:s fem Preferred Research Partner i världen och vi har samarbetsprojekt med Astra Zeneca och Microsoft.

Genom vårt samarbete med internationella och lokala företag samt offentlig sektor, i till exempel referensgrupper, advisory boards, gästlärare, examensarbeten och jobbmässor får våra studenter värdefulla kontakter för framtiden och förbereder dem för deras kommande karriärer.

Science Park Skövde

En viktigt samarbetspartner för oss är teknik- och innovationsparken Science Park Skövde som har lokaler i nära anslutning till Högskolan i Skövde. Teknik- och innovationsparken rymmer idag ett 70-tal företag och organisationer, allt från start-ups inom dataspel till spetsföretag inom produktutveckling.

Målen för Science Park Skövde är att:

  • entreprenörer startar och utvecklar tillväxtföretag.
  • studenter från Högskolan i Skövde tar jobb i företagen i innovationsmiljön.
  • forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi tar form och startas

Science Park Skövde erbjuder en mix av kontors- och mötesmiljöer som i kombination med aktiviteter för idégenerering, innovation och samverkan skapar möjligheter för både företag och individer att växa.