15 meter rökfri zon

På Högskolan i Skövde gäller en rökfri zon på 15 meter från samtliga entréer. Dessutom är det förbjudet att röka inomhus. Respektera andra och håll 15 meter.

Syftet med den rökfria zonen är att minska den passiva rökningen. Ingen anställd eller student ska mot sin vilja utsättas för tobaksrök vid Högskolan i Skövde.

Hur långt är 15 meter?

Den streckade linjen utanför Högskolans entréer visar vägen till närmaste rökfria zon. Dessutom finns det låneparaplyer om det skulle regna.

Respekt och medmänsklighet

Högskolans arbets- och studiemiljöarbete präglas av Högskolans värdeord omtänksamhet, öppenhet och nytänkande. Att följa rökförbudet är i allra högsta grad något som bygger på respekt och omtanke för sina medmänniskor.

Föreskrifter rökförbud

rosa prickar på marken

Visste du att?

■ 75% av röken från en cigarett går ut i omgivningen.
■ 73% av Astma- och Allergiförbundets medlemmar besväras av passiv rökning.
■ 52% av medlemmarna blir dessutom sjuka eller får allergi när de utsätts för passiv rökning.
■ Passiv rökning kan orsaka både lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

* enligt tobaktsfakta.org. samt en undersökning gjord av Astma- och Allergiförbundet

Kontakt