Högskolan som myndighet

I egenskap av statlig förvaltningsmyndighet omfattas Högskolan i Skövde av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänheten har rätt till insyn i högskolans verksamhet.

Offentlighetsprincipen

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av de handlingar som finns hos myndigheterna. Undantaget är de handlingar som omfattas av sekretess.
Handlingar som finns hos myndigheten kallas för Allmänna handlingar och man kan begära ut kopia av dessa handlingar.

Om handlingen understiger 10 sidor har man rätt att få kopior utan avgift. Om begäran omfattar 10 sidor eller mer, tar Högskolan ut en avgift enligt Avgiftsförordningen.

Högskolan har ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar elektroniskt.

Mer information