Avdelningen för marknadsföring och kommunikation

Avdelningen för marknadsföring och kommunikation (AMK) ansvarar för Högskolans övergripande strategier inom kommunikation och marknadsföring och tillhandahåller expertkompetens och stöd till Högskolans olika verksamheter i kommunikations- och marknadsföringsfrågor. Avdelningen ansvarar även för Högskolans pressrum.

AMK bistår ledning, institutioner och förvaltning i kommunikations- och krisfrågor och tillhandahåller stöd i framtagning av Högskolans kommunikationsstrategier. Avdelningen ansvarar också för central samordning av studentrekrytering, mediainformation, huvudredaktörskap för Högskolans webbplatser, sociala medier samt Högskolans varumärkesarbete.

 

Kontakt

Det finns en väg in för dina kommunikationsfrågor. Maila oss på kommunikation@his.se.