Biblioteket

Högskolebiblioteket är arbets- och mötesplats för Högskolans studenter, anställda och allmänhet. Här finns, förutom böcker och tidskrifter, många studieplatser och grupprum. 

Merparten av informationsresurserna, såsom böcker, tidskrifter och databaser, är elektroniska och kan användas av Högskolans studenter och anställda även utanför biblioteket. Allmänheten är välkommen att låna hem böcker och att använda e-resurser på plats i biblioteket.   

Högskolebibliotekets verksamhet är indelad i fyra team:

  • Team Forskarservice arbetar med att stödja forskares och studenters informationshantering med fokus på publikationsdata i DiVA, bibliometri och publiceringsvägar. 
  • Team Kundservice planerar och utvecklar förutsättningar för mötet mellan biblioteket och dess användare. 
  • Team Media ansvarar för att studenter, forskare och övrig personal får god tillgång till relevanta vetenskapliga informationsresurser för studier och forskning. 
  • Team Undervisning ger redskap och vägledning i att söka och värdera information.

I biblioteket finns också Studieverkstan som är en resurs för studenter som vill stärka sin skriftliga uttrycksförmåga. 

bibliotekets webbsidor finns mer information om verksamheten. 

 

Kontakt