Campusavdelningen

Vårt uppdrag är att arbeta med stöd och service för Högskolan. Skolmiljön är i ständig utveckling och det innebär höga krav på god och kvalificerad service.

Vi ansvarar för:

 

Kontakt