Ekonomiavdelningen

Ekonomifrågor

  • Ekonomiadministrativa frågor
  • Bokslutsarbete (års- resp. delårsbokslut)
  • Underlag för prognoser för högskolans ekonomiska resultat
  • Sammanställer likviditets-, resultat- och investeringsbudgetar
  • Genomför upphandlingar
  • Svarar för en god förräntning av donationsmedel
  • Arbetar fram föreskrifter på det ekonomiadministrativa området
  • Internutbildning och information om ekonomiadministrativa rutiner

Skicka e-faktura till Högskolan

När du fakturerar Högskolan ser vi helst att du gör det via e-faktura. 

Om att skicka e-faktura till Högskolan i Skövde

 

Kontakt

Högskolan i Skövde    

Besöksadress Högskolevägen
Postadress Box 408, 541 28 Skövde

Faktureringsadress: Vi vill gärna att ni skickar e-faktura till oss, helst via PEPPOL:s nätverk. Högskolans elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021003146. Vi tar emot Svefaktura version 1 eller 2. Vi tar inte emot fakturor via mail eller PDF.

Mer om att skicka e-faktura till Högskolan

Bankgiro: 410 37 35
Organisationsnummer 202100-3146

VAT-nummer SE202100314601