Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för kvalitet inom utbildning och forskning vid Högskolan. De ärenden som fakultetsnämnden ansvarar för omfattar bland annat förslag till nya utbildningsprogram, förslag till inrättande av nya huvudområden, fastställande av allmänna studieplaner samt förslag till system för uppföljning och utvärdering av utbildning och forskning.

Nämnden leds av en dekan (ordförande) och en prodekan (vice ordförande).

Följande ledamöter ingår i fakultetsnämnden:

 

Kontakt

dekan@his.se