HR-avdelningen

Vi arbetar med frågor inom HR-området (Human Resources). Varje institution och förvaltningsavdelning har en utsedd HR-specialist och Löne- och HR-handläggare som är de som i första hand ger stöd och råd i HR-frågor till chefer och anställda vid institutionen/förvaltningsavdelningen. Vid HR-avdelningen finns det också HR-specialister som arbetar med vissa frågor övergripande för hela Högskolan i Skövde, exempelvis arbetsmiljö, friskvård, jämställdhet och mångfald.

Vi arbetar inom följande områden:

 • Rekryterings- och befordransärenden
 • Administrativt stöd vid pedagogisk meritering
 • Arbetsmiljö
 • Rehabilitering
 • Friskvård
 • Jämställdhet och mångfald
 • Högskolegemensam kompetensutveckling
 • Ledarutveckling och ledarförsörjning
 • Värdegrund
 • Lönebildning (lönerevision, lönekartläggning)
 • Anställningsvillkor
 • Löneadministration
 • MBL-frågor, förhandling, samverkan och information
 • Förvaltning och utveckling av Lön- och PA-systemet Palasso
 • Statistik och rapporteringar inom HR-område
 • Allmänt personaladministrativt stöd inklusive att ge råd och stöd till chefer och medarbetare inom HR-området
 

Kontakt