Styrelsen för Högskolan i Skövde

Styrelsen är Högskolans högsta beslutande organ. Regeringen utser styrelsens ordförande och sju ledamöter som företräder allmänna intressen. Därutöver ingår rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Två företrädare för de anställda, fackliga representanter, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Högskolan i Skövdes styrelse

Styrelsens ledamöter

 • Kerstin Norén, F. rektor, styrelsens ordförande
 • Lars Niklasson, rektor
 • Ann Lantz, professor i människa-datorinteraktion vid Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Göran Ejbyfeldt, IS/IT-direktör vid Västra Götalandsregionen.
 • Niklas Gustafsson, hållbarhetsdirektör inom Volvo Group.
 • Per Fagrell, senior advisor vid Teknikföretagen.
 • Pia Falk, produktchef vid Saab AB.
 • Pia Kronqvist, VD för Östergötlands scenkonstbolag och ledamot i styrelsen för Sveriges Radio.
 • Svante Lifvergren, kvalitetsdirektör vid Skaraborgs sjukhus.

Lärarledamöter (valda av lärarkollegiet)

 • Jim Andersén, professor företagsekonomi
 • Margaretha Larsson, lektor omvårdnad
 • Birgitta Lindström, biträdande professor informationsteknologi

Studentledamöter

 • Simon Wallin, studentkårens ordförande
 • Victoria Lindeberg, studentrepresentant
 • Niclas Ståhl, doktorandrepresentant

Företrädare för de anställda (med närvaro- och yttranderätt)

 • Sonja Nohlgren (TCO)
 • Anders Johansson (Saco)

Kommande möten

2019-02-08
2019-04-12
2019-06-19—2019-06-20
2019-10-10
2019-12-19

Styrelsemöten vårterminen 2020

2020-02-07
2020-04-15

Föredragningslistor och protokoll 2019

Föredragningslista 19 december
Protokoll 19 december

Föredragningslista 10 oktober
Protokoll 10 oktober

Föredragningslista 20 juni
Protokoll 20 juni

Föredragningslista 12 april
Protokoll 12 april

Föredragningslista 8 februari
Protokoll 8 februari

 

Kontakt

Styrelsen

Kerstin Norén
Styrelsens ordförande
kerstin.noren@svenska.gu.se
Telefon: 0703 058630