Styrelsen för Högskolan i Skövde

Styrelsen är Högskolans högsta beslutande organ. Regeringen utser styrelsens ordförande och sju ledamöter som företräder allmänna intressen. Därutöver ingår rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Två företrädare för de anställda, fackliga representanter, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Högskolan i Skövdes styrelse

Styrelsens ledamöter

 • Kerstin Norén, F. rektor, styrelsens ordförande
 • Lars Niklasson, rektor
 • Ann Lantz, professor i människa-datorinteraktion vid Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Göran Ejbyfeldt, IS/IT-direktör vid Västra Götalandsregionen.
 • Niklas Gustafsson, hållbarhetsdirektör inom Volvo Group.
 • Per Fagrell, senior advisor vid Teknikföretagen.
 • Pia Falk, produktchef vid Saab AB.
 • Pia Kronqvist, VD för Östergötlands scenkonstbolag och ledamot i styrelsen för Sveriges Radio.
 • Svante Lifvergren, kvalitetsdirektör vid Skaraborgs sjukhus.

Lärarledamöter (valda av lärarkollegiet)

 • Anna Syberfeldt, biträdande professor i automatiseringsteknik.
 • Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad
 • Niclas Norrström, lektor i ekologi.

Företrädare för studenterna

 • Tommy Borovac, studentkårens ordförande
 • Victoria Lindeberg, studentrepresentant
 • Erik Bergström, doktorandrepresentant

Företrädare för de anställda (med närvaro- och yttranderätt)

 • Sonja Nohlgren (TCO)
 • Karin Kronberg (Saco)

Kommande möten

2019-02-08
2019-04-12
2019-06-19—2019-06-20
2019-10-10
2019-12-19

Föredragningslistor och protokoll 2018

Föredragningslista 4 oktober
Protokoll 4 oktober

Föredragningslista 1 juni
Protokoll 1 juni

Föredragningslista 9 februari
Protokoll 9 februari

Föredragningslistor och protokoll 2017

Föredragningslista 19 december
Protokoll 19 december

Föredragningslista 28 september
Protokoll 28 september

Föredragningslista 21 april
Protokoll 21 april  

Föredragningslista 10 februari
Protokoll 10 februari 

Föredragningslistor och protokoll 2016

Föredragningslista 16 december
Protokoll 16 december

Föredragningslista 27 september
Protokoll 27 september

Föredragningslista 24 augusti
Protokoll 24 augusti

Föredragningslista 3 juni
Protokoll 3 juni

Föredragningslista 22 april
Protokoll 22 april

Föredragningslista 12 februari
Protokoll 12 februari

 

 

Kontakt

Styrelsen

Kerstin Norén
Styrelsens ordförande
kerstin.noren@svenska.gu.se
Telefon: 0703 058630