IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är att stödja Högskolans verksamheter att uppnå sina visioner och mål genom att tillhandahålla värdeskapande tekniska lösningar och tillhörande tjänster, samt verka framåtblickande för att kunna tillgodose nya och föränderliga behov.

Högskolans IT-miljö är i ständig utveckling vilket innebär höga krav på god servicenivå, kvalificerad support, målstyrd utveckling av system och tillhörande IT-tjänster. IT-avdelningen levererar idag tjänster inom support, infrastruktur, e-möten samt inspelning och produktion av digitala läromedia. Vi utvecklar tjänster för bl.a. kursadministration, webb, databassystem samt projektstyrning.