Institutioner

Högskolan i Skövdes operativa verksamhet är organiserad i fem institutioner där forskning och utbildning bedrivs. Varje institution leds av en prefekt.

Institutionen för biovetenskap

School of Bioscience

Institutionen för handel och företagande

School of Business

Institutionen för hälsovetenskaper

School of Health and Education

Institutionen för informationsteknologi

School of Informatics

Institutionen för ingenjörsvetenskap

School of Engineering Science

 

Kontakt