Institutionen för biovetenskap

Institutionen för biovetenskap bedriver forskning och utbildning av hög internationell standard. Vi har väl utvecklade former för nationell och internationell samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och övriga samhället. Institutionen siktar på att vara en nationell nod inom biovetenskap.

Institutionen för biovetenskap är uppdelade i två avdelningar; Biologi och bioinformatik samt Kognitiv neurovetenskap och filosofi.

Institutionens prefektsekreterare Anders Milton nås på 0500-448650.

Streck för avgränsning

Forskningbild på personer i labbmiljö

På Institutionen för biovetenskap är Forskningscentrum i systembiologi inrättat. Forskningen inom systembiologi fick mycket höga betyg i den forskningsutvärdering som genomfördes 2013 (ARC13). Vi forskar inom områdena infektionsbiologibioinformatikbioteknikkognitiv neurovetenskap och filosofi samt ekologisk modellering.

Streck för avgränsning

Bild på studenterUtbildning

Ungefär 1400 studenter är knutna till institutionen för biovetenskaps utbildningsprogram och kurser. Vi har sammanlagt 13 utbildningsprogram på både grundnivå och avancerad nivå. 

Läs mer om våra utbildningsprogram och kurser.

Streck för avgränsning

Samverkan inom biovetenskapBild på personer i samverkan

Institutionen för biovetenskap samverkar med många delar av samhället, såsom svenska och utländska lärosäten, företag inom Life Science, offentliga organisationer såsom myndigheter, sjukhus och internationella vetenskapliga råd. Vi samarbetar med andra lärosäten för att stärka forskningen genom tillgång till specifik expertis, laboratorier och utrustning, samt för att driva forskarutbildning. Övriga kontakter driver forskningen att svara upp mot olika former av samhällsbehov och hjälper oss att nå ut med forskningens resultat och påverka utvecklingen.

Läs mer om vårt samverkansarbete.

Streck för avgränsning

Hannes Byström
Utbildning kombinerar biologi och miljövetenskap

– Hållbar utveckling är en av mina ledstjärnor. Vi måste börja tänka mer kollektivt. Den egoism som präglar mycket av vårt samhälle idag håller inte i längden, säger studenten Hannes Byström.

Läs mer om Hannes och utbildningsprogrammet.

Musslor
Få musslor i Göta älv visar på oroande miljöpåverkan

Levande sjöar och vattendrag är ett av riksdagens beslutade mål för en långsiktigt hållbar miljö i Sverige. Forskare vid Högskolan i Skövde har kartlagt förekomsten av musslor i Göta älv som ett led i arbetet.

Läs mer om projektet med musslor som bioindikatorer.

Sepsis
Snabbare diagnostik av blodförgiftning räddar liv

Sepsis (blodförgiftning) anses vara den tionde vanligaste dödsorsaken i världen. Vid Högskolan i Skövde pågår ett projekt för att hitta vägar att snabbare diagnostisera sepsis - och rädda liv. 

Läs mer om forskningsprojektet Sepsis.

Streck för avgränsning

Kontakt