Biovetenskap - det här är vi

Inom området biovetenskap ingår program och kurser kopplade till ämnena bioinformatik, biologi, biovetenskap, ekologi, filosofi, kognitiv neurovetenskap, molekylärbiologi och systembiologi.

Utbildning och forskning - starkt sammankopplade

Våra utbildningsprogram har alla god förankring inom forskningen. Högskolan i Skövde bedriver framgångsrik forskning inom forskningsspecialiseringen systembiologiForskningen inom detta område fick mycket höga betyg i den forskningsutvärdering som genomfördes 2013 (ARC13). Vi forskar inom områdena infektionsbiologibioinformatikbioteknikkognitiv neurovetenskap och filosofi samt ekologisk modellering.

Fristående kurser

Vill du inte läsa ett helt program kan du läsa fristående kurser. Dessa fungerar också utmärkt som kompetensutveckling. Aktuella kurser på institutionen för biovetenskap.

Arbetsmarknad

Inom området biovetenskap har vi flera olika program med en bred arbetsmarknad. Allt från att arbeta på labb med analyser, som miljösamordnare till arbete inom behandlingshem, vidare studier samt forskning. Framtidsutsikterna varierar för olika yrken, men en utbildning hos oss gör dig väl förberedd för arbetsmarknaden.

Biovetenskap 1Biovetenskap 2Biovetenskap 3

Ex-jobb i biovetenskap

Institutionen för biovetenskap

Publikationer inom biovetenskap