Exempel på utbildningar

Arbetsglädje och välbefinnande utifrån positiv psykologisk coachning

Positiv psykologisk coaching bygger på psykologiska teorier och vetenskapliga studier, i detta fall positiv psykologi. Syftet med denna coaching är att öka friska personers välbefinnande, det vill säga att man ska må bättre och vara mer tillfredsställd med sitt liv. Med vetenskapliga metoder kan komponenterna i välbefinnandet synliggöras och utvecklingen kan konkretiseras. Forskning inom positiv psykologi visar stora vinster för de organisationer som sätter arbetsglädje och välbefinnande i fokus. Arbetsgrupper som vill jobba aktivt i en process för att utveckla arbetsglädjen och välbefinnandet får här de verktyg som behövs. Utifrån föreläsningar, workshops och vägledning i praktisk tillämpning får deltagarna kartlägga nuläge, arbeta processinriktat och följa upp resultatet. Efter genomförd process har deltagarna kunskap och verktyg för att bidra till en positiv miljö på arbetsplatsen. Genom detta ges även en objektiv kartläggning av arbetsgruppens välbefinnande.

Stress ur ett kognitivt neurovetenskapligt perspektiv

Vad är stress och hur påverkas vi fysiologiskt av det? Vilka evidensbaserade metoder finns för att hantera stress? Deltagarna får ökad kunskap om vad som händer i kroppen vid stress och även varför stressen uppstår. Utifrån detta kan så metoder appliceras för att bättre hantera stressfulla situationer.

Styrkefokuserat arbetssätt - Tillämpa medarbetarmas styrkor och synliggör vinsterna

En arbetsplats som tar medarbetarnas välbefinnande på allvar är en attraktiv arbetsplats. Forskning har dessutom visat att en sådan arbetsplats ofta är framgångsrik. Den enskilt mest effektfulla strategin för att öka medarbetarnas välbefinnande är att medarbetarna använder sina främsta personliga styrkor på nya sätt när de utför sina vardagliga arbetsuppgifter.

Styrkefokuserat ledarskap – att leda individen och gruppen utifrån deras personliga styrkor

Forskare vet idag att ledare som har förmågan att identifiera och utveckla personliga styrkor hos sina medarbetare bland annat kan förvänta sig mer effektiv måluppfyllelse och ökad prestationsförmåga hos de anställda. Förmågan kan även bidra till minskade stressnivåer och lägre sjukfrånvaro. Du som ledare får lära dig vetenskapen kring personliga styrkor samt träna din förmåga att identifiera och utveckla medarbetarnas främsta egenskaper utifrån evidensbaserade metoder. Du lär dig att använda vetenskapliga tester samt genomföra styrkefokuserade samtal med dina medarbetare. Vid kursens slut kan du tillämpa ett styrkefokuserat ledarskap vilket betyder att du har mer kunskap om dina medarbetares styrkor och hur du kan få dem att använda dessa styrkor mer.