Omdömen

Kurs: "Hjärnans utveckling och barns lärande"
Omfattning: En halvdags utbildning som gavs för Götenes förskoleverksamhet och pedagogiska omsorg
Uppdragsgivare: Götene kommun

"Nu har jag haft möte med förskolans utvecklingsgrupp och vi stämde då av föreläsningen. Vilka spännande processer den satte igång ur olika aspekter! Häftigt!
Att de fick skriva ner 3-4 saker under föreläsningens gång var en bra metod eftersom de då verkligen hade med sig något de ville prata vidare med sina kollegor om och få hjälp av sina kollegor att både förstå och omsätta till förskolans verksamhet. Det blev tydligt att du kom med det vetenskapliga perspektivet och att de kopplade samman det med sin erfarenhet. De som var lite frågande efter föreläsningen landade under eftermiddagen och när de kom tillbaka på måndagen hade det landat ännu mer – vilken mental resa!
Sammanfattningsvis blev det en väldigt bra och givande dag som de har fortsatt att prata utifrån i sitt dagliga arbete."