Institutionen för hälsovetenskaper

Institutionen bedriver forskning och utbildning av hög kvalitet inom områdena biomedicin, folkhälsovetenskap, omvårdnad, pedagogik, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt socialpsykologi. Den akademiska verksamheten på institutionen kännetecknas av en väl utvecklad samverkan med offentlig sektor och andra aktörer i det omgivande samhället.

Streck för avgränsning

FamiljForskning

Forskningsmiljön vid Institutionen för hälsovetenskaper bedriver merparten av sin forskning med inriktning mot att utveckla och implementera nya strategier och metoder för att främja lärande samt förebygga och behandla ohälsa i framtidens skola, hälso- och sjukvård i ett digitaliserat och hållbart samhälle.

Läs mer om forskningsmiljön

Streck för avgränsning

Student IHLUtbildning

Institutionens utbildningar håller mycket hög och hög kvalitet i våra 11 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå enligt UKÄ:s utvärderingar.

Läs mer om våra utbildningsprogram inom Hälsovetenskaper.

Streck för avgränsning

HandslagSamverkan

Institutionen samverkar inom forskning och utbildning med den offentliga sektorn, näringslivet och andra aktörer i samhället och ambitionen är att ständigt utveckla befintliga samarbeten och ingå i nya som främjar samhället och vår verksamhet.

Streck för avgränsning

Porträttbild av Lena Mårtensson

Bröstcancersjuka får lindrigare depressioner och bättre immunförsvar med mindfulness

En studie genomförd på Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset visar att gruppbehandling i mindfulness lindrar depression och minskar stress hos kvinnor med bröstcancer.

Läs mer om studien

Portalen

Innovativa forsknings- miljöer stärker Skaraborg

Med stöd från EU:s strukturfonder startade Högskolan i Skövde upp sex stycken nya forskningsmiljöer i januari 2016. Områdena virtuell hälsa och kunskapsdriven industri kommer att stå i fokus.

Läs mer om forskningsmiljöerna.

Kraftgivande samtal 

KRAFT-en sitter i samtalet

Reflekterande KRAFT-givande samtal är ett forskningsprogram på Högskolan i Skövde som fokuserar på människans lärande och egen förmåga att även i svåra situationer uppnå hälsa och välbefinnande.

Läs mer om KRAFT-givande samtal.

Streck för avgränsning

Kontakt