Institutionen för handel och företagande

Vid Institutionen för handel och företagande finner du nyskapande utbildningar inom ekonomiområdet. Dessutom bedrivs här internationellt slagkraftig forskning med fokus på Framtidens Företagande. Utbildning och forskning sker med kvalitet som ledstjärna, och i nära samverkan med det omgivande samhället. Vårt mål är att institutionen ska utgöra en stimulerande och kreativ miljö för både anställda och studenter.

Streck för avgränsning

FruktavdelningForskning

Forskningen vid Institutionen för handel och företagande är kopplad till forskningsmiljön Framtidens Företagande som består av fem forskningsgrupper. Gemensamt fokus för vår forskning ligger på att studera fenomen som knyter an till ett livskraftigt närings- och arbetsliv, till exempel visionära processer och omvärldsinteraktion inom organisationer och företag.

Läs mer om forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.

Streck för avgränsning

StudenterUtbildning

Med vår forskning om Framtidens Företagande som utgångspunkt erbjuder Institutionen för handel och företagande moderna, nyskapande utbildningar på både grundnivå och avancerad nivå. 

Läs mer om våra utbildningar.

Streck för avgränsning

HandslagSamverkan

Institutionen för handel och företagande samverkar aktivt både lokalt och internationellt. Vi samarbetar med andra lärosäten för att stärka forskningen genom tillgång till gästprofessorer med specifik expertis. Genom samverkansplattformen Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg (CLAS) bidrar vi till ökad samverkan mellan akademi och omkringliggande samhälle. Syftet är att tillsammans bidra till att utveckla Skaraborg som en kunskapsregion.

Läs mer om hur du kan samverka med oss
Läs mer om Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg (CLAS)

Streck för avgränsning

Stefan Tengblad

Den skandinaviska modellen på glid?

Forskning visar att en skandinavisk modell för ledarskap och arbetsorganisation, med ledord som decentralisering och delegerat ansvar, är en framgångsfaktor för företag. Men hur ser det egentligen ut på svenska företag idag?

Läs mer om projektet.

Thomas Andersson, biträdande professor företagsekonomi

Gränsöverskridande karriär i handeln

I detaljhandeln handlar karriär inte bara om att klättra i hierarkin och stiga i graderna utan karriärvägarna inom handeln kan beskrivas som gränsöverskridande. På Högskolan i Skövde studeras karriärutveckling i detaljhandeln närmare.

Läs mer om projektet.

Streck för avgränsning

Styrelsen

  • Stefan Karlsson, ordförande
  • Monica Andersson, ledamot
  • Henrik Levin, ledamot
  • Jessica Lindberg, ledamot
  • Jan Sedenka, ledamot
  • Elisabeth Berglund Kristiansson, suppleant
  • (3 vakanta suppleantplatser)