Institutionen för informationsteknologi

Institutionen bedriver internationellt framstående forskning och utbildning inom ämnena informationsteknologi samt medier, estetik och berättande. Den akademiska verksamheten spänner över ett brett fält som fokuserar på att utveckla och anpassa användningen av IT till behoven hos människor, organisationer och samhälle.

Streck för avgränsning

Forskningbild på personer i labbmiljö

Forskningsspecialiseringen informationsteknologi täcker ett brett spektrum av områden så som artificiell intelligens, kognitiva/interaktiva system, distribuerade realtidssystem, informationssystem, programvarusystem samt medier, teknik och kultur. Vår forskning fick mycket höga betyg i den forskningsutvärdering som genomfördes 2013 (ARC13).

Läs mer om forskningsspecialiseringen informationsteknologi.

Streck för avgränsning

Utbildning inom IITUtbildning

Högskolan i Skövde är bland de bästa i Sverige, våra ämnen inom området data och IT håller mycket hög kvalitet enligt Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Vi har sammanlagt 17 utbildningsprogram på både grundnivå och avancerad nivå. 

Läs mer om våra utbildningar.

Streck för avgränsning

SamverkanSamverkan inom IIT

Institutionen för informationsteknologi har en väl utvecklad samverkan med många delar av samhället, såsom näringsliv, myndigheter och organisationer. Dessa kontakter driver forskningen att svara upp mot olika former av samhällsbehov och hjälper oss att nå ut med forskningens resultat och påverka utvecklingen.

Streck för avgränsning

Puffbild Oculus Rift
E-sport görs mer åskådarvänlig

Vad är det som gör elektronisk sport till en positiv upplevelse för åskådarna – och hur kan upplevelsen bli ännu större? Det ska ett forskningsprojekt på Högskolan i Skövde ge svar på.

Läs mer om forskningsprojektet inom e-sport.

Puffbild Göran Falkman och Alexander Karlsson
Sveriges starkaste kluster för dataanalys

Göran och Alexander forskar inom dataanalys (Big data). I samma forskningsmiljön har man som första lärosäte i Sverige startat master- och magisterprogram inom området Data Science.

Läs mer om Big data vid Högskolan i Skövde.

Nao
Sociala robotar som hjälpmedel

Skövdeforskare leder EU-finansierat projekt som utvecklar strategier för interaktion mellan sociala robotar och barn med autism.

Läs mer om projektet DREAM.

Streck för avgränsning

Kontakt