Disciplinnämnden

Enligt högskoleförordningen, 10 kap, ska vid varje högskola finnas en disciplinnämnd. Disciplinnämnden består av rektor (ordförande), en lagfaren ledamot, som ska vara eller ha varit domare samt en lärarledamot. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter.

Uppgift

Disciplinnämndens uppgift är att handlägga ärenden rörande studenter som misstänks ha använt fusklapp/otillåtna hjälpmedel, ägnat sig åt otillåtet samarbete, plagierat, förfalskat dokument, stört undervisning/verksamhet eller utsatt annan student eller anställd för sexuella/etniska trakasserier.

Möjliga disciplinära åtgärder är varning och avstängning under högst sex månader.

Ledamöter

Ordförande

Lars Niklasson, rektor
Lena Mårtensson, prorektor (ersättare) 
Jan Zirk, högskoledirektör (ersättare)

Lagfaren ledamot

Lotta Jonsson, f.d. rådman (ordinarie)
Magnus Patriksson, rådman (ersättare)
Ann-Christin Andersson, rådman Skaraborgs tingsrätt (ersättare)

Lärarledamot

Karin Kronberg, adjunkt (ordinarie)
Thomas Fischer, lektor (ersättare)

Studentledamöter

Stefan Radenkovic, vice kårordförande 
Henrik Bergström, kårordförande (ersättare)

Thomas Söderberg, Studentkåren
Olof Hedström, Studentkåren (ersättare)

Sekreterare

Malin Pihlström, Rektors kansli (ingår inte i nämnden)

Ordinarie mötestider vårterminen 2020

Alla möten hålls kl. 10.00-12.00 i Kanslihuset, om inget annat anges.

27 januari
9 mars
20 april
1 juni

 

Kontakt