Utbildningskommittén för biovetenskap

Fakultetsnämnden har delegerat beslut om kurser (inrättande av kurs, fastställande av kursplaner och avveckling av kurs) och utbildningsplaner (ändring av utbildningsplaner) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sina respektive ansvarsområden till utbildningskommittéer. Här kan du läsa mer om utbildningskommittén inom ansvarsområdet biovetenskap (Curriculum Committee for Bioscience).

Ansvarsområde

Bioinformatik, biovetenskap, kognitiv neurovetenskap och systembiologi (huvudområden) samt filosofi och kemi (resursämnen).

Ledamöter

Ordförande: Diana Tilevik
Vice ordförande: Oskar MacGregor
Övriga ledamöter: Björn Olsson, Niclas Norrström, Andreas Tilevik och Stefan Berglund
Adjungerad vid behov: Monica Bergman
Studentrepresentanter: Jonathan Speh och Ryan Potter

Utbildningshandläggare

Catarina Jasniskij

 

Underlag för nya kursplaner, ändringar av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser skickas till utbildningshandläggaren senast två veckor innan nästkommande mötesdatum.

Tidigare mötestider och protokoll för Utbildningskommittén för biovetenskap

Mötestider 2019

Plats: E036

24 januari, kl 10.15 -12.00 protokoll
28 februari, kl 10.15 -12.00 protokoll
28 mars, kl 10.15 -12.00 protokoll
25 april, kl 10.15 -12.00 protokoll
23 maj, kl 10.15 -12.00 protokoll
26 september, kl 10.15 -12.00 protokoll
24 oktober, kl 10.15 -12.00 protokoll
28 november, kl 10.15 -12.00 protokoll

Mötestider 2020

Plats:E036

23 januari, kl 10.15 -12.00 
27 februari, kl 10.15 -12.00 
26 mars, kl 10.15 -12.00 
23 april, kl 10.15 -12.00
28 maj, kl 10.15 -12.00
27 augusti, kl 10.15 - 12.00
24 september, kl 10.15 -12.00 
29 oktober, kl 10.15 -12.00
26 november, kl 10.15 -12.00