Tidigare mötestider för utbildningskommittén informationsteknologi

Tidigare mötestider och protokoll

Utbildningskommittén för informationsteknologi

Mötestider 2018

Plats: Portalen, P301

8 februari, protokoll
8 mars, protokoll
12 april, protokoll
17 maj, protokoll
14 juni, protokoll

6 september, protokoll
4 oktober, protokoll
8 november, inställt
6 december, protokoll

Mötestider 2017

Plats: Portalen, P301

19 januari, protokoll
16 februari, protokoll
16 mars, protokoll
4 maj, protokoll
15 juni, protokoll

21 september, protokoll
25 oktober, protokoll
30 november, protokoll
14 december, protokoll

Mötestider 2016

Plats: Portalen, P401

27 januari, protokoll
24 februari, protokoll
24 mars, protokoll
27 april, protokoll
25 maj, protokoll

31 augusti, protokoll
29 september, protokoll
27 oktober, protokoll
1 december, protokoll

Mötestider hösten 2015

Plats: Portalen, P401

27 augusti, protokoll
30 september, protokoll
12 november, protokoll
9 december, protokoll

21 januari, protokoll
25 februari, protokoll
25 mars, inställt
6 maj, protokoll
15 juni, protokoll

Mötestider våren 2014 

Plats: Portalen, P401

23 januari, protokoll
27 februari, protokoll
3 april, protokoll 
8 maj, protokoll
11 juni, protokoll  

3 september, protokoll
1 oktober, protokoll
6 oktober, extrainsatt möte, protokoll
5 november, protokoll
10 december, protokoll 

 

Utbildningshandläggare

Utbildningskommittén för biovetenskap
Catarina Jasniskij

Utbildningskommittén för handel och företagande
Ann-Sofie Westerberg

Utbildningskommittén för hälsovetenskaper
Lillemor Helander Nyholm

Utbildningskommittén för informationsteknologi
Gunilla Johansson

Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap
Natasa Facol