Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap

Fakultetsnämnden har delegerat beslut om kurser (inrättande av kurs, fastställande av kursplaner och avveckling av kurs) och utbildningsplaner (ändring av utbildningsplaner) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sina respektive ansvarsområden till utbildningskommittéer. Här kan du läsa mer om utbildningskommittén inom ansvarsområdet ingenjörsvetenskap (Curriculum Committee for Engineering Sciences).

Ansvarsområde

Integrerad produktutveckling, maskinteknik, produktionsteknik och virtuell produktframtagning (huvudområden) samt fysik, matematik och teknik (resursämnen).

Ledamöter

Ordförande: Stefan Karlsson
Vice ordförande: Daniel Svensson
Övriga ledamöter: Erik Brolin, Masood Fathi, Leif Pehrsson och Krister Karlsson
Studentrepresentanter: Robin Johansson och Albin Gry Adamson

Utbildningshandläggare

Natasa Facol

Underlag för nya kursplaner, ändringar av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser skickas till utbildningshandläggaren senast två veckor innan nästkommande mötesdatum.

Mötestider och protokoll finns i Medarbetarportalen

 

Kontakt