Rektor, prorektor och högskoledirektör

Rektor är myndighetschef och leder Högskolans verksamhet. Vid sin sida har rektor en prorektor som är rektors ersättare. Högskoledirektören är chef över Högskolans gemensamma förvaltning.

  • Rektor Lars Niklasson
  • Prorektor Lena Mårtensson
  • Högskoledirektör Jan Zirk

Rektor

Rektor är myndighetschef och leder Högskolans verksamhet. Efter förslag från Högskolans styrelse utses rektor av regeringen. Anställningen varar i högst sex år och kan förnyas vid högst två tillfällen om vardera tre år.

Rektor är Lars Niklasson.

Prorektor

Prorektor är rektors ställföreträdande och utses av Högskolans styrelse. Förordnandet är högst sex år.

Prorektor är Lena Mårtensson.

Högskoledirektör

Högskoledirektören ingår i rektorsfunktionen och är chef över Högskolans gemensamma förvaltning, det så kallade verksamhetsstödet. Verksamhetsstödet ansvarar för skolans centrala administration och består av:
Avdelningen för samverkan och kommunikation
Avdelningen för utbildnings- och studentstöd
Biblioteket
Campusavdelningen
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
IT-avdelningen

Högskoledirektör är Jan Zirk.

Porträttbild av Lars Niklasson
Lars Niklasson


Lena Mårtensson


Jan Zirk

Kontakt