Rektor, prorektor, vicerektor och högskoledirektör

Rektor är myndighetschef och leder Högskolans verksamhet. Vid sin sida har rektor en prorektor som är rektors ersättare. Högskoledirektören är chef över Högskolans verksamhetsstöd. Högskolan har även en vicerektor med speciellt ansvar för industriell samverkan och internationalisering.

Rektor - Lars Niklasson

Rektor är myndighetschef och leder Högskolans verksamhet. Efter förslag från Högskolans styrelse utses rektor av regeringen. Anställningen varar i högst sex år och kan förnyas vid högst två tillfällen om vardera tre år.
Rektor är Lars Niklasson.

Prorektor - Lena Mårtensson

Prorektor är rektors ställföreträdande och utses av Högskolans styrelse. Förordnandet är högst sex år.
Prorektor är Lena Mårtensson.

Högskoledirektör - Jan Zirk

Högskoledirektören ingår i rektorsfunktionen och är chef över Högskolans gemensamma förvaltning, det så kallade verksamhetsstödet.Verksamhetsstödet ansvarar för högskolanskolans centrala administration.
Högskoledirektör är Jan Zirk.

Vicerektor - Mats Jägstam

Högskolan i Skövde har en vicerektor med ansvar för näringslivssamverkan och internationalisering. Vicerektor är även programchef för Högskolans forskningsmiljö, INFINIT.
Vicerektor för näringslivssamverkan och internationalisering är Mats Jägstam.


Lars Niklasson


Lena Mårtensson


Jan Zirk

Mats Jägstam

Kontakt