Anne-Charlotte Winqvist

Ekonom

Ekonomiavdelningen

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • D352

Anne-Charlotte är kontaktperson för ekonomiska frågor inom Institutionen för hälsa och lärande (IHL) samt förvaltningsavdelningen Avdelningen för samverkan och kommunikation (ASK). Hon arbetar med löpande redovisning, uppföljningar, budget och årsbokslut. Tag kontakt med Anne-Charlotte om du arbetar inom IHL eller ASK och behöver hjälp i någon ekonomisk fråga eller beräkning av uppdrag.