Björn Stjernetun

Adjungerad adjunkt i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3707