Christer Thörnqvist

Lektor i företagsekonomi

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E311

Docent i arbetsvetenskap

Publikationer