Johan Bjurén

Forskningsassistent

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA410T