Johanna Höög

Adjunkt int.produktutveckling

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • H305