Josefin Nordin

Forskningsassistent

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum