Lika Rodin

Lektor i socialpsykologi

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G2614