Malin Westlund

Malin Westlund

Studie- och karriärvägledare

Studentstöd

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E210A

Malin har följande ansvarsområden:

Naturvetenskapligt och tekniskt basår
Teknisk basutbildning

Biomedicinprogrammet, 180hp
Biovetenskap- biologiska resurser och hållbar utveckling, 180hp
Biovetenskap- Molekylär biodesign, 180 hp

Bioinformatik 60hp - magister
Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser 60hp- magister
Molekylär Bioteknik 60hp/120hp- magister/master
Infektionsbiologi 60hp/120hp- magister/master
Biomarkörer inom molekylär medicin 120hp- master


Telefontid:

måndagar 10.15-12.00,
torsdagar 10.15-12.00

Besök:
Enligt överenskommelse

Tillfälliga ändringar:
Arbetar deltid. Finns huvudsakligen på plats må, ti, to och fre.  
Nås på mail!

 

 

 

 

 

 

Malin Westlund