Malin Westlund

Malin Westlund

Studie- och karriärvägledare

Studentstöd

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E210A

Malin har följande ansvarsområden:

Biomedicinprogrammet, 180hp
Biovetenskap- biologiska resurser och hållbar utveckling, 180hp
Biovetenskap- Molekylär biodesign, 180 hp
Naturvetenskapligt och tekniskt basår
Teknisk basutbildnin
Lärutbildningar - ges i samarbete med Högskolan Borås 
Förskollärarutbildning
G
rundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3


Telefontid:

måndagar 10.15-12.00,
torsdagar 10.15-12.00

Besök:
Enligt överenskommelse

Tillfälliga ändringar:
Arbetar deltid. Finns huvudsakligen på plats må, ti, to och fre.  
Nås på mail!

 

 

 

 

 

 

Malin Westlund