Marie Schnell

Projektassistent

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum